feature image

Tình nguyện cùng Lullaby Tháng 8/2017

On 14-11-2017

Với mong muốn sẻ chia và giúp đỡ những số phận còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, Lullaby đã tổ chức một chương trình từ thiện gặp gỡ, giao lưu và sẻ chia với các gia đình và cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt.

Chi tiết